அமெரிக்கர்கள் கணிதத்தில் மோசமாக இருப்பது ஏன்?

Uncategorized

நியூ யார்க் டைம்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் மிக நீண்ட கட்டுரை. பொறுமையாகப் படியுங்கள். Why Do Americans Stink at Math?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s