நாகேஸ்வர ராவ் பூங்கா கணக்கு

Uncategorized

ராமுவும் சோமுவும் நண்பர்கள். இருவரும் நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் நடை பயிலச் செல்கிறார்கள். இருவரும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்திலிருந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஆனால் இருவரது நடை வேகமும் வேறு வேறு. ராமு, சோமுவைவிட வேகமாக நடக்கிறான். ராமு ஆறு முறை பூங்காவைச் சுற்றி முடிக்கும்போது சோமு ஐந்து முறைதான் சுற்றி முடிக்கிறான்.

இருவரது வேகமும் ஒரே சீராக இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொண்டால், ராமு, சோமுவைவிட எவ்வளவு சதவிகிதம் அதிக வேகமாக நடந்தான்?

Advertisements

9 thoughts on “நாகேஸ்வர ராவ் பூங்கா கணக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s